Vesteda Corporate Hopusing becomes Corporate Housing Factory.

Nederland krijgt aanspreekpunt voor Serviced Apartments
15 maart 2016
Press releases
18 maart 2016
Toon allemaal

Vesteda Corporate Hopusing becomes Corporate Housing Factory.

NIEUWE EIGENAREN VOOR VESTEDA CORPORATE HOUSING
Vesteda Corporate Housing gaat verder onder de naam Corporate Housing Factory
De activiteiten van Vesteda Corporate Housing vallen per 1 januari onder de nieuwe joint
venture “ Corporate Housing Factory”. Eigenaren in deze joint venture zijn VB&T,
dienstverlener in vastgoed en huisvesting, leegstandbeheerder Camelot en Jouke Baaima
en Michael Berendsen. Baaima en Berendsen (voormalig Vesteda Corporate Housing)
zullen tevens de directie van de nieuwe joint venture vormen.
Met de lancering van “Corporate Housing Factory” zal voor bestaande klanten weinig
veranderen, aldus Michael Berendsen. Jouke Baaima vult aan: “Met als basis de drie
Vesteda gebouwen New Orleans (Rotterdam), New Amsterdam (Amsterdam) en La
Fenêtre (Den Haag) blijven we duidelijk zichtbaar in de markt. De toegevoegde waarde
voor onze klanten zit hem in de diensten en portefeuilles van onze nieuwe partners VB&T
en Camelot. We zien nieuwe markten in alle zes landen waar zij al actief zijn.”.
De beslissing om de afdeling Corporate Housing te verzelfstandigen is in lijn met de
strategie van Vesteda Investment Management om zich meer te richten op haar
kernactiviteit van woningbelegger in de Nederlandse markt voor huurwoningen. “De
investeerders nemen het gehele personeelsbestand, de specifieke ICT systemen en de
volledige inboedel over en geven een goede huurgarantie.”, aldus Onno Breur die voor
Vesteda de onderhandelingen voerde. Vesteda Investment Management verzilvert met
deze transactie de investeringen die de afgelopen jaren in het onderdeel zijn gedaan.”
“Corporate Housing Factory is een waardevolle aanvulling op onze strategie. We spelen
hiermee in op de snel toenemende vraag naar kortlopende, flexibele contracten voor
woonruimtes, gericht op expats, arbeidsmigranten en (buitenlandse) studenten. Naast de
bestaande klanten, veelal multinationals die huisvesting zoeken voor expats, denken we
bijvoorbeeld aan ziekenhuizen of universiteiten, die voor artsen, docenten of studenten
onderdak zoeken. We kunnen in de veeleisende markt, naast kale verhuur, nu ook een
volledig gemeubileerd concept aanbieden. Aangevuld met een compleet servicepakket,
zoals schoonmaak en linnenwissel”, zegt Frank van de Kam, directeur VB&T.
“Dankzij de gecombineerde kennis, een bedrijfsmodel dat is ingericht op snelle
wisselingen door een hoge automatiseringsgraad en de toegang die wij hebben tot deze
doelgroepen via onze social media communities, realiseren we hiermee een voorsprong
op alle concurrenten. De verwachting is dat naast Vesteda ook andere beleggers,
pensioenfondsen en corporaties hun portefeuilles via onze modellen zullen laten
beheren”, aldus Joost van Gestel, CEO Camelot Europe.